Incyte Biosciences Sverige

Incyte är ett globalt biopharmaföretag som fokuserar på att hitta behandlingar för allvarliga sjukdomar genom upptäckt, utveckling och kommersialisering av nya läkemedel.

Sedan 2002 arbetar Incyte med forskning och utveckling och strävar efter att förbättra patienters liv, göra skillnad inom hälso- och sjukvårdsområdet och skapa värde för alla sina intressenter.

Incyte har sitt huvudkontor i Wilmington, Delaware och verksamheter i Nordamerika, Asien och Europa, inklusive det europeiska huvudkontoret i Morges, Schweiz samt kontor i Danmark och Sverige.

Med vetenskapen som fokus arbetar vi målriktat för att upptäcka och utveckla läkemedel och har en växande pipeline av läkemedel inom såväl onkologi/hematologi som inflammation/autoimmuna sjukdomar. Vår expertis inom medicinsk kemi och biologi har möjliggjort för oss att skapa en bred pipeline av kandidatsubstanser av vilka många testas kliniskt.

Läs mer om vår läkemedelsforskning och utvecklingsinsats.

Pipeline

Vetenskapligt fokus är grunden för Incyte. Bredden hos vår pipeline och balansen mellan läkemedelskandidater i de tidiga och sena stadierna är unika för en verksamhet av Incytes storlek. För närvarande har vi flera läkemedelskandidater i sent skede. Vår pipeline omfattar riktad terapi och immunterapi inklusive små molekyler, monoklonala antikroppar och bispecifika antikroppar. Detta ger oss möjlighet att utforska kombinationer av terapier både inom och utanför vår egen pipeline.

Utforska vår aktuella pipeline

Incyte är ett vetenskapsdrivet och patientfokuserat företag som strävar efter att göra skillnad – för patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och alla våra globala intressenter. I Sverige marknadsför Incyte receptbelagda läkemedel mot maligna sjukdomar både inom hematologi och solida tumörer.

För mer information om Incytes läkemedel som marknadsförs i Sverige, besök www.fass.se eller klicka på logotyperna/ikonerna nedan.

Incytes åtagande är att ha en positiv inverkan på patienters liv

Vår kliniska forskning sker i enlighet med högsta vetenskapliga och etiska standards . Vi strävar efter att genomföra projekt och initiativ för att stödja patienter genom deras behandlingar och att undanröja hinder för tillgång till våra läkemedel.

Vi stödjer även olika patientorganisationer.

Som medlem av Läkemedelsindustriföreningen (LIF) omfattas Incyte Sverige av gällande etiska regelverk vad gäller t ex transparens och informationsskyldighet.

Incytes nordiska stipendium för hematologisk forskning

Incytes nordiska stipendium för hematologisk forskning syftar till att stimulera intresset för forskning inom hematologiska maligniteter och uppmuntrar unga kliniker och forskare att delta i vetenskaplig utveckling, genom att stödja forsknings- och utvecklingsprojekt av hög kvalitet. Har du sökt? Klicka här för mer information om Incytes nordiska stipendium.

Kontakta oss

Vill du veta mer om Incyte? Du är mycket välkommen att kontakta oss per telefon eller e-post.

Erik Fromm, verkställande direktör Norden
Incyte Biosciences Nordic AB
Barnhusgatan 3
111 23 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 511 615 11
Mobil: +46 (0)736 79 60 23
E-post: efromm@incyte.com


Medicinsk information

Incyte är skyldig att tillhandahålla korrekt produktinformation i rätt tid till hälso- och sjukvårdspersonal. Om du önskar information om läkemedel, har en medicinsk fråga, vill anmäla en oönskad incident/biverkning eller göra ett produktklagomål relaterat till en Incyte-produkt ber vi dig kontakta:

EU-information om medicin

Telefon: +46 (0)8 506 357 01

E-post: eumedinfo@incyte.com