Cookiepolicy för Incyte

Vid driften av våra webbplatser samlar vi in information om dig och dina valda inställningar – främst för att se till att våra webbplatser fungerar på det sätt du förväntar dig. Vi gör detta genom att använda cookies som placeras på den enhet du använder för att besöka våra webbplatser. Denna Cookiepolicy ger dig en förståelse för vår implementering av sådana cookies, hur de förbättrar din upplevelse online samt dina valmöjligheter avseende användning av dem.

Du kan ta reda på mer om de cookies som används på våra webbplatser, och ändra dina val avseende cookies, genom att när som helst klicka på webbplatsens länk Inställningar för Cookies eller via ikonen för cookieinställningar (“Cookieinställningar”) längst ner på våra webbplatser. Beroende på innehåll och layout på en specifik webbplats kommer du att se och kunna klicka på någon utav dessa.

1. Allmän information
Denna Cookiepolicy gäller för det innehåll och de resurser, produkter och tjänster (hädanefter “Tjänster”) som kan erbjudas till dig på webbplatser som drivs av, eller på uppdrag av, Incyte Corporation eller dess närstående företag (gemensamt “Incyte”). Denna Cookiepolicy är avsedd att informera dig om hur vi på Incyte (i egenskap av personuppgiftsansvarig) använder och hanterar cookies när du använder våra webbplatser eller Tjänster. Cookiepolicyn är tillgänglig från alla sidor på Incytes webbplatser.

På våra webbplatser där cookies används finns en cookiebanner placerad på en framträdande plats, inklusive ett alternativ att gå vidare till Cookieinställningarna. Detta gör det möjligt för dig att ta reda på mer om de cookies som används på den webbplatsen och att välja mellan att acceptera eller neka dem baserat på avsett ändamål och varaktighet. Där det är tillåtet kan Incyte använda Google Analytics för att spåra, mäta och utvärdera webbplatsprestanda. Likt andra cookies som inte är strikt nödvändiga kommer denna dock inte att installeras om du fortsätter surfa eller stänger fönstret utan att göra ett val (utom ifall du befinner dig i USA eller Kanada).

2. Vad är en cookie?
En cookie är en liten uppsättning kod, som i allmänhet identifieras genom ett namn, som kan skickas till din webbläsare av en webbplats och som urskiljer dig från andra besökare av webbplatsen. Din webbläsare kommer spara koden under en viss tidsperiod och skickar tillbaka den varje gång du återvänder till webbplatsen. Cookies har flera användningsområden. Exempel på hur de kan användas inkluderar att spara ditt användarnamn på en webbplats där du registrerat dig, spara dina språkinställningar (som kan vara tillämpligt beroende på din plats och dina val), spåra dina webbläsaraktiviteter för statistisk analys eller tillhandahålla innehåll som är av intresse för dig.

3. Vilka typer av cookies använder våra webbplatser och hur länge sparas de?
Det finns olika typer av cookies som kan användas av alla Incytes webbplatser såsom framgår nedan. Cookies kan vara av typen "förstapart", vilket innebär att de placeras av oss. Cookies kan också placeras på din enhet av någon annan aktör, och dessa kallas tredjepartscookies.

4. Hur kan jag konfigurera cookies?
På våra webbplatser där cookies används finns en placerad på en framträdande plats, inklusive ett alternativ att gå vidare till Cookieinställningarna. Detta låter dig ta reda på mer om de cookies som används på den webbplatsen och välja mellan att acceptera eller neka dem baserat på avsett ändamål och varaktighet.

Du kan när som helst omedelbart återkalla ditt samtycke till all användning av cookies (med undantag för nödvändiga cookies) genom att gå till Cookieinställningarna för respektive Incyte-webbplats. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av dessförinnan utförd behandling. Ditt nekande eller återkallande av samtycke hindrar dig inte från att använda webbplatserna.

Du kan förhindra användningen av alla cookies (med undantag för nödvändiga cookies) och radera dem genom att ändra dina webbläsarinställningar.

Om du inaktiverar cookies kan din användarupplevelse komma att hålla en lägre kvalitet. I synnerhet kan vi inte behålla dina val avseende publikmätningscookies inför dina efterföljande besök på våra webbplatser. Till följd av detta kommer cookiebannern att visas på nytt nästa gång du besöker webbplatsen.

Du kan hantera dina val avseende integritet genom att granska din webbläsares Cookieinställningar.

5. Hur skyddas mina personuppgifter?
För mer information om hur vi ser på personlig integritet, hur vi hanterar dina personuppgifter och hur du kan utöva dina dataskyddsrättigheter, läs gärna vår Integritetspolicy.

6. Hur överförs mina personuppgifter?
Dina personuppgifter kan komma att överföras från ditt hemvistland till länder som inte garanterar samma nivå för dataskydd. I dessa fall, och där så krävs, använder vi lämpliga överföringsmekanismer så som krävs enligt tillämpliga dataskyddslagar och förordningar. Till exempel, om du har din hemvist i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Storbritannien, så har vi standardavtalsklausuler och ytterligare nödvändiga åtgärder på plats för att försäkra lagligheten för sådana överföringar.

I samband med användningen av Googles tjänster kan din data som beskrivs ovan lagras på Googles servrar i USA.

Beroende på var du befinner dig kan du få tillgång till dessa mekanismer och garantier genom att kontakta oss på adressen nedan.

7. Vem kan jag kontakta?
Om du har några frågor, behöver mer information eller önskar att utöva dina rättigheter avseende dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta Incytes Privacy Office via adressen nedan:

Incyte
Attention: Privacy Office
Incyte Corporation
1801 Augustine Cut-off
Wilmington, Delaware 19803
United States of America
privacy@incyte.com

8. När uppdaterades vår Cookiepolicy senast?
Vår Cookiepolicy uppdaterades den 7 november 2023.